Ahir Zaman

Öyle bir zamana denk geldi ki ömrümüz, tam olarak da Efendimizin (s. a. v);

“Öyle bir zaman gelecek ki, kişi helâlden mi haramdan mı kazandığına aldırmayacak!”
(Buharî, Büyû; 7)

“Öyle bir zaman gelecek ki doğru söyleyenler yalanlanacak, yalancılar ise doğrulanacak. Güvenilir kimseler hain sayılacak, hâinlere güvenilecek. İnsanlardan şâhidlik etmeleri istenmediği halde şâhidlik edecekler, yemin etmeleri istenmediği halde yemin edecekler, ”
(Taberâni, XXIII, 314)

“Öyle bir zaman gelecek ki insanlar iyiliği özendirmeyecek, kötülükten de sakındırmayacaklar. ”
(Heysemî, Mecmauz-zevâid, VII, 280)

“-İnsanlar öyle günler görecek ki, katil niçin öldürdüğünü, maktul de niçin öldürüldüğünü bilemeyecek. ”

“-İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki o vakit müminin kalbi tuzun suda eridiği gibi eriyecek!” buyurdu.

“-Niçin eriyecek yâ Rasûlallah?” diye sorulduğunda:

“-Kötülükleri görüp de onları değiştirmeye güç yetiremediği için” buyurdu. (Ali el-Müttaki, Kenz, III, 686/8463)

“Öyle bir zaman gelecek ki o zaman şu üç şeyden daha kıymetli birşey olmayacaktır: Helal para, can u gönülden arkadaşlık yapılacak bir kardeş ve kendisiyle amel edilecek bir sünnet. ”
(Heysemî, I, 172)

“Siz öyle bir zamanda yaşıyorsunuz ki sizden biriniz emrolunduğu şeylerin onda birini terk etse helâk olur. Sonra öyle bir zaman gelecek ki sizden kim emrolunduğu şeyin onda birini yapsa kurtulur. ” (Tirmizî, Fiten, 79/2267)

Dediği zamandayız…

 • Okunma
 • 16 Nisan 2020
 • Deneme
 • WhatsApp Yazı Linkini Kopyala
 • 1

  Emre erturan

  @emreerturan

  16 Nisan 2020 / 16:27

  Sözün gücü yetmiyor cağın kirli davranışlarını örtmeye… Birkaç insan, bir iki cümle, biraz da hayal lazım bu cağı çözmeye…

   16 Nisan 2020 / 16:34

   Malesef. Her yerde Allah ve Rasulünü anlatmak lazım. Ancak o sözlerin kudreti ile karanlıklar aydınlığa çıkacaktır.

  18 Mayıs 2020 / 05:44

  Vel asr?
  İnnel insane le fi husr?
  İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr? Allah sabrı ve Hakkı tavsiye edenlerden eylesin bizleri…