Benlik Şehri

Benlik şehrimin sokakları çok soğuk , üşüyor bedendeki can..
Zifiri karanlık hakim,
Korkuyor tendeki can..
Buzlu şehrin sokaklarına aksedecek, yaktıkça yakacak bir güneş lazım,
Tüm buzları eritecek bir güneş..
Zulmete bir ay lazım, etrafındaki tüm yıldızlara ışık saçacak, saçtıkça aydınlatacak bir ay..
Şehre mihrümah doğunca Vahdet şehrine dönermi bu şehir ?!
Erirde buzları akarmı gözden damla damla su misali. ?
O berrak suyla
Yetişirmi şehrin bağrında ,
Kurumaya yüz tutmuş toprağında
Rayihası bayıltan güller..
İşte o demde
Gülistana dönermi
Gönül bostanı ?!..

  • Okunma
  • 16 Mayıs 2020
  • Şiir
  • WhatsApp Yazı Linkini Kopyala
  • 1

    Zeyneb Aksan

    @visal