Dörtlükler

Dinle güzel gözlüm derdim okurum
Çıram elindeyse kendim yakarım
El sözüne verir isen nedim çökerim
Bu yara senindir duy artık beni

Derdim tahayyül’le meşk’e duruşur
Bir mazi gönlümde her dem karışır
Yar desen ocağım köşke dönüşür
Zahm olan etimden soy artık beni

Edep deyip gözlerimi kaçırıriken
Sır eyledim ellere ALLAH’A açılıriken
Gecenin şu vaktinden sabaha geçiliriken
Ahuzarım kanım çeker ay artık beni

  • Okunma
  • 6 Mayıs 2020
  • Şiir
  • WhatsApp Yazı Linkini Kopyala
  • 1

    Ömer Faruk Aytaç

    @pistantrofobik