Kekikli Bir Latife

Barla, taşıyla toprağıyla mübarek olması bir tarafa, nurlara sahip çıkışıyla da bambaşka bir yer teşkil ediyordu Üstadın nezdinde. Öyle ki Barla meczuplarından biri Üstadı her gördüğünde sigara istiyordu. Talebeleri birkaç kez tedarik edip verseler de bu meczup, her fırsatta Üstada ve talebelerine bu şekilde bir arzu ile geliyordu. Üstad hazretleri de o meczubun hatırını ihya etmek ve kalbini kırmamak adına kıra her çıktığında kekik otlarını büyük bir özenle toplar, yine benzer derecede bir sabırla kurutup , kekik otundan sigara yapardı. Zamanını, emeğini verip o zat için sigara şeklinde kekik otu sarıp ona verirdi. Tabii ki, ne talebeleri ne de o kekik otunu tütün diye içen meczup bundan haberdar.. Sonraları bu meczup zatın sigarayı bıraktığı Barla’da yayılıyordu. Meğer sonradan Botanik ile ilgili olanların haber verdiğine göre kekik sigara gibi sarılıp içildiğinde sigarayı bıraktırıyormuş. Meczup bir zatın sigara gibi bir alışkanlığına cevap vermek için gayret gösteren, onun talebini boş çevirmemek ve hatırını kaybetmemek endişesini üzerinde taşıyor Üstad hazretleri.. Allah Barla’dan da, Barla halkından da, Barla’yı memleketi gibi telakki eden Üstad’dan da razı olsun…

  • Okunma
  • 22 Nisan 2020
  • Hikâye
  • WhatsApp Yazı Linkini Kopyala
  • 1

    Abdullah Kırgıl

    @abdullah