Ramazan Okumaları 1

Bugün Ramazan ayının ilk günü. Bin aydan daha mübarek olduğu haber verilen, bir ramazanın seksen sene ömür sevabını ehl-i imana kazandırdığı rivayet edilmiş olan bir aya girmiş bulunuyoruz. Yazdığım hikayelere bu vesile ile ara verip, kendimi manevi bir bakıma almaya karar verdim. Ramazan’ın mübarek atmosferine uygun içeriklerin yazılması ve okunmasının , Cenab-ı Hakkın muradına daha muvafık düşeceği kanaatindeyim. Biraz kendimizle baş başa kalabilmek, din-i mübinin bizden istediği ruhî ve kalbî tekamüle erişebilmek, vahyi ve kainatı birlikte okuyabilmek adına bu ayın kıymetinin bilinmesi gerekiyor. Dünyanın ve ülkemizin başındaki umumi musibetin bizi evlerimize kapattığı bir dönemde, camilerde cemaatle namaz kılamadığımız, hep birlikte şen şakrak kalabalık iftarlarda buluşamadığımız bir ramazanı idrak edeceğiz bu yıl. Bütün bunları, sakin ve dingin bir vakitte Allah’ı anarak, O’nun elçisi peygamberimiz Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselama salavat-ı şerifeler getirerek, kainatın yaratıcısı Cenab-ı Mevlamızın kelamını okuyarak manevi bir yenilenme, dünyanın kir ve pasağından temizlenip pür pak olmaya gayret etmek durumundayız. Son asrın müceddidi, Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin 29. Mektubunda, Ramazan-ı Şerife dair olan kısmında ifade ettiği üzere: “Ramazan-ı Şerifte müminler, derecatına göre ayrı ayrı nurlara, feyizlere, manevi sürurlara mazhar oluyorlar. Kalb ve ruh, akıl, sır gibi letaifin o mübarek ayda oruç vasıtasıyla çok terakkiyat ve tefeyyüzleri vardır. ” Biz de bu ayı; bütün aza , letaif ve duygularımızı mübarek feyizlerle bereketli kıldığımız bir fırsat bilelim. (Devam edecek. )

Son Düzenleme: 1 Mayıs 2020 / 17:06
  • Okunma
  • 24 Nisan 2020
  • Deneme
  • WhatsApp Yazı Linkini Kopyala
  • 1

    Abdullah Kırgıl

    @abdullah