Sevdayı Beka

Ne bekleye durursun kapısında dünyanın
Gel olmayalım maşuk dergâhında maddiyatın

Hüzünlere müpteladır ol fâniyatın müflisleri mahzundur
Ki gaflet ehlidir bilinmez aşk bilinmez tahkikat, unutulur

Nâlanlara mahbubtur mekan-ı fâniyat
Ol sebeb bilirim ki bilinmez hakikat

Gütme kalbini ona olalım biz de ol davanın birer gönüllü eri
Fetheyleyelim biz de Aşk-ı Hakikat ile müştak gönülleri

İster bu dava kî sonunda Firdevs var
Gel gel gidelim olalım O’na hakkıyla Yar

Yoktur yoluna Hakk’ın çok iştiyak, ister Gönül Ehli
Gel hüzünlenme yolunda dünyanın gözü nemli

Dur kalbim sen de gitme alemine ol maddiyat
Gel yolunan ki ol Hakkın edelim beraat

Bakma ardına bakma iştiyaklıdır nefis olur matlup
Yoktur onda ne Kemal ne de nur olmaz bize mansup

Tahkikle deşelim tüm gafletleri olalım biz de bir Muhafız
“Bu yolun meyhanesinde biz de yurt tutalım. ” der Hafız

İster bizi ol Server-i Kainat bekler bizi Sevdası Mahdut
Bekler, çağırır bizi bir  Vedûd ol Hakiki Mahbub

  • Okunma
  • 25 Haziran 2020
  • Şiir
  • WhatsApp Yazı Linkini Kopyala
  • 1

    Hamza sansur

    @wenekes1